Thursday, 7 June 2018

Top 10 Attractions in China

The Great Wall

Forbidden City, Beijing

Terracotta Warriors, Xian

Yangtze River

Li River, Guilin

Potala Palace, Lhasa

Yellow Mountain (Mt. Huangshan), Anhui

The Bund, Shanghai

West Lake, Hangzhou

Jiuzhaigou Valley, Sichuan